Chúng tôi luôn sẵn sàng dịch vụ mang đến giá trị cho khách hàng


 

Tại sao nên chọn chúng tôi?


      GIÁ TRỊ CỐT LÕI

             Thấu hiểu và mang giá trị cho khách hàng

 

     TIN CẬY

             Đặt niềm tin và chất lượng lên hàng đầu 

 

     HIỆU QUẢ

            Cung cấp dịch vụ hiệu quả, chi phí tối ưu


 

 • KIẾN TẬP DOANH NGHIỆP

  Liên hệ/tháng
  • Dành cho các Sinh viên các trường
  • Hướng dẫn công việc thực tế tại Doanh nghiệp
  • Mentor là các chuyên gia đáp ứng thực tế
  • Hình thức đào tạo Online/Offline
  • Cung cấp Tài liệu tham khảo & hướng dẫn
  • Hỗ trợ hệ thống Lab & thiết bị thực hành
  • Hỗ trợ Kỹ năng giao tiếp & làm việc nhóm 
  • Hỗ trợ kết nối và tham gia các Sự kiện/Solution Training của Chuyên gia và Hãng
  • Hỗ trợ xác nhận & đánh giá sau kết thúc Kiến tập
 • THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

  Liên hệ/tháng
  • Dành cho các Sinh viên các trường
  • Hướng dẫn công việc thực tế tại Doanh nghiệp
  • Mentor là các chuyên gia đáp ứng thực tế
  • Hình thức đào tạo Online/Offline
  • Cung cấp Tài liệu tham khảo & hướng dẫn
  • Hỗ trợ hệ thống Lab & thiết bị thực hành
  • Hỗ trợ Kỹ năng giao tiếp & làm việc nhóm 
  • Hỗ trợ kết nối và tham gia các Sự kiện/Solution Training của Chuyên gia và Hãng
  • Hỗ trợ xác nhận & đánh giá sau kết thúc Thực tập
 • HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN

  Liên hệ/tháng
  • Dành cho các Sinh viên, Trường học, Doanh nghiệp theo nhu cầu
  • Hướng dẫn thực hiện Đồ án trường học Dự án thực tế Doanh nghiệp theo nhu cầu
  • Mentor là các chuyên gia đáp ứng thực tế
  • Hình thức đào tạo Online/Offline
  • Cung cấp Tài liệu tham khảo & tài liệu thực hành
  • Hỗ trợ hệ thống Lab & thiết bị thực hành
  • Hỗ trợ hoàn thành báo cáo theo nhu cầu
 • PHÒNG LAB DOANH NGHIỆP

  Liên hệ/tháng
  • Dành cho các Sinh viên, Trường học, Doanh nghiệp theo nhu cầu
  • Nội dung chương trình thực nghiệm theo Lab Guide hoặc thực hành dự án theo nhu cầu
  • Mentor là các chuyên gia đáp ứng thực tế
  • Hình thức đào tạo Online/Offline
  • Cung cấp Tài liệu tham khảo & tài liệu thực hành
  • Hỗ trợ hệ thống Lab & thiết bị thực hành
 • ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

  Liên hệ/tháng
  • Dành cho Nhân viên Doanh nghiệp hoặc Sinh viên các Trường 
  • Thiết kế & Tư vấn chương trình đào tạo theo yêu cầu tham khảo @Chi tiết Catalog Chương trình hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn 
  • Giảng viên là các chuyên gia đáp ứng thực tế
  • Hình thức đào tạo Online/Offline/Blended
  • Cung cấp Tài liệu giảng dạy & tài liệu thực hành
  • Hỗ trợ hệ thống Lab & thiết bị thực hành
  • Tham khảo Thư viện số miễn phí.
  • Nhận chứng nhận hoàn thành chương trình
  • Tea break & các bữa ăn nhẹ
 • Gói dịch vụ
 • Họ tên *
 • Điện thoại *
 • Email
 • Địa chỉ
 • Nội dung